Một trải nghiệm mới, một sự khởi đầu mới – A new beginning ^0^

Ngày 01/09/2015 – Tạo 1 địa chỉ WordPress với các mục tiêu:

  • Ghi lại và chia sẻ những kiến thức chuyên về HR theo kinh nghiệm cá nhân
  • Ghi lại và chia sẻ những kiến thức, kỹ năng về ngoại ngữ – Ngôn ngữ đầu tiên là Tiếng Anh – Cố lên tôi ơi…
  • Ghi lại và chia sẻ những đầu sách tâm đắc (sách chuyên nghành HR, sách về các kỹ năng CV, sách tình củm,…)
  • Ghi lại tất tần tật những cái hầm bà lằng trong cuộc sống (làm đẹp, vui chơi, giải trí, du lịch…)

01/09/2015 – Make a private WordPress with Objectives:

  • The first: Typing and sharing all about HR – in my opinion
  • The second: Typing and sharing about languages – The first language is English – Let’s try to do it…
  • The third: Typing and sharing about must-books (such as: HR, working skills, entertainment books,…)
  • The fourth: All information about my life (beauty, traveling, …)
Advertisements